Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania
i Spraw Studenckich

bud. L, pok. 308
tel. +48 33 82 79 203
email: jakosc@ath.bielsko.pl 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ATH

Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

W celu realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na szczeblu Wydziału, Dziekan powołuje Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia (WKJK), w skład której wchodzą Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (WZZJK) oraz Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK). W imieniu Dziekana, za funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziale odpowiedzialny jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, kierujący działalnością Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Do zadań WKJK w szczególności należy:

  • opracowanie polityki jakości kształcenia na wydziale zgodnej z misją Akademii i strategią wydziału;
  • wdrażanie na wydziale opracowanych przez UKJK procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia;
  • opracowywanie i wdrażanie procedur i instrukcji wydziałowych służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia;
  • analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia;
  • przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na wydziale;
  • przygotowywanie wraz z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Jakości Kształcenia i przedstawianie Radzie Wydziału rocznych sprawozdań w zakresie ocen funkcjonowania i efektywności systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziale w danym roku akademickim oraz wdrażania projektów działań podnoszących jakość kształcenia.

WBMiI WIMBiŚ WZiT WH-S WNoZ
14 marzec 2019
Zaproszenie na wykład

W imieniu Pani dr hab. inż. Doroty Pawlus, prof. ATH, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, zapraszamy na wykład Pana dra inż. Tomasza Saryusz-Wolskiego pt.: "Nowa jakość kształcenia w szkole wyższej – wyzwania współczesności".

Czytaj dalej >
08 marzec 2019
Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało dokument pt. Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik.

Czytaj dalej >
28 luty 2019
Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

W dniu dzisiejszym (28.02.2019 r.) na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczono rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Czytaj dalej >
19 luty 2019
Konstytucja dla Nauki ‒ Przewodnik po reformie

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnctwa Wyższego w dniu 18 lutego 2019 r. udostepniony został Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki - część 1.

Czytaj dalej >