Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania
i Spraw Studenckich

bud. L, pok. 308
tel. +48 33 82 79 203
email: jakosc@ath.bielsko.pl 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ATH

Wesołego Alleluja!
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Wesołego Alleluja!
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Wesołego Alleluja!
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

19 czerwca 1999 r. przedstawiciele 29 krajów (w tym Polski) podpisali Deklarację Bolońską, która zapoczątkowała proces przekształcania systemów edukacji krajów sygnatariuszy w jeden przejrzysty Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area). W ten sposób zapoczątkowany został „Proces Boloński” obejmujący całokształt działań mających na celu restrukturyzację i harmonizację systemów edukacji w Europie w taki sposób, aby możliwy był szeroki dostęp do wysokiej jakości kształcenia na studiach wyższych oraz zapewnione były  odpowiednie warunki do mobilności studentów.
Obecnie w „Procesie Bolońskim” udział bierze 47 państw europejskich , a także Komisja Europejska oraz członkowie-konsultanci: m. in. Rada Europy, The European Centre for Higher Education/Centre Européen pour l'Enseignement Supérieur - UNECO-CEPES, European Association of Institutions in Higher Education - EURASHE, The European Association for Quality Assurance in Higher Education  - ENQA czy BUSINESSEUROPE.

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego powstał w marcu 2010 r. Obecnie tworzy go 47 państw, które w podpisanym na konferencji w Budapeszcie i Wiedniu komunikacie zobowiązały się do dalszej współpracy i kontynuacji postulatów Procesu Boloński.

Jego realizacja to:

  • wprowadzenie systemu przejrzystych i porównywalnych stopni poprzez wdrożenie Suplementu do Dyplomu,
  • przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch/trzech poziomach kształcenia;
  • powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System);
  • promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
  • promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego;
  • promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.

Informacje na temat działań podjętych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w ramach Procesu Bolońskiego odnaleźć można na stronie http://info.ath.bielsko.pl/index.php/o-uczelni/proces-bolonski

09 marzec 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 15 marca 2018 r. (czwartek) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
09 marzec 2018
Nowa procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
W dniu 1 marca 2018 r. JM Rektor ATH wydał zarządzenie w sprawie nowej procedury przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych.
Czytaj dalej >
02 luty 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 7 lutego 2018 r. (środa) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
21 listopad 2017
Posiedzenie UKJK

W dniu 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >