Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania
i Spraw Studenckich

bud. L, pok. 308
tel. +48 33 82 79 203
email: jakosc@ath.bielsko.pl 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ATH

Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
Witamy na stronach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Pismem z dnia 10 października 2016 roku JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr hab. Jarosław Janicki powołał Panią dr hab. inż. Dorotę PAWLUS, prof. ATH na Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, w imieniu Rektora, odpowiedzialny jest za funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia należy m. in.:

 • przewodniczenie pracom Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianemu Zespołowi ds. Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • koordynacja prac i współdziałanie z wydziałami w zakresie działań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia;
 • koordynacja działań w ramach systemu akredytacji zewnętrznych;
 • opiniowanie wniosków o utworzenie nowego kierunku/specjalności studiów na potrzeby senackiej komisji właściwej ds. kształcenia, w szczególności w zakresie zgodności programów kształcenia z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 • współpraca z Samorządem Studenckim oraz Samorządem Doktorantów w zakresie działań wspierających wysoką jakość kształcenia. w tym inicjowanie okresowych spotkań władz Akademii ze studentami i doktorantami;

Pełnomocnik Rektora odpowiada również za:

 • nadzór nad realizacją na wydziałach uczelnianych wytycznych dotyczących zapewnienia jakości kształcenia;
 • nadzór nad przebiegiem ankietyzacji nauczycieli akademickich i innych pracowników obsługujących proces dydaktyczny;
 • nadzór nad przebiegiem ankietyzacji absolwentów i pracodawców;
 • nadzór nad przebiegiem badań ankietowych poświęconych ocenie obsługi administracyjnej procesu kształcenia;
 • ustalanie harmonogramu realizacji zadań związanych z poprawą i oceną jakości kształcenia;
 • przygotowywanie wraz z UKJK i przedstawianie Rektorowi rocznych sprawozdań w zakresie oceny funkcjonowania i efektywności USZJK w danym roku akademickim oraz wdrażanie projektów działań podnoszących jakość kształcenia;
 • nadzór nad uczelnianą dokumentacją systemu zapewniania jakości kształcenia, w tym Uczelnianą Księgą Jakości Kształcenia;

 

Kontakt:
dr hab. inż. Dorota Pawlus, prof. ATH
pok. 225 A
tel. 33 82 79 250
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

04 czerwiec 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
30 maj 2018
Szkolenie dla członków UKJK

W dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) w ATH odbędzie się szkolenie pt.: "Jakość kształcenia w świetle międzynarodowych standardów i kryteriów oceny PKA".

Czytaj dalej >
09 marzec 2018
Posiedzenie UKJK

W dniu 15 marca 2018 r. (czwartek) odbędzie się posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej >
09 marzec 2018
Nowa procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
W dniu 1 marca 2018 r. JM Rektor ATH wydał zarządzenie w sprawie nowej procedury przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych.
Czytaj dalej >